top of page

GEIR TOKLE er kunsthåndverker og har jobbet med leire siden endt utdanning i 1978. Han bor og arbeider i Oslo.

Han har for det meste arbeidet i norsk blåleire som brennes ved 1020 grader. I det siste anvender han en engelsk teracotta som brennes til 1130 grader. Det gir et sterkere materiale som for det meste anvendes til bruksgjenstander. Med ny brenningstemperatur har han også måttet endre glasurens smeltepunkt. Glasuren er trasparent og ufarget. Dette betyr at fargene må ligge under glasuren. Fargene kalles begitning på fagspråket og lages av hvit leire og metalloksyder.

Når han lager skulpturer, veggfat, dekorasjoner og objekter som ikke har noen klar bruksfunksjon er han friere til å anvende ulike leirer, glasurer, brenningstemperaturer og ikke minst ulike teknikker for overflatebehandling.

Det finnes en rekke ulike uttrykk i hans arbeider. Det er imidlertid en gjennomgangstone i dette, som tidlig kom til uttrykk, og som stadig gjelder. Det er som regel en mer eller mindre tydelig naturassosiasjon tilstede, og bare sjelden er det rene avbildninger av natur. I tillegg til dette har han ofte med kontrasterende uttrykk som gjør opplevelsen mer mangetydig.    

Te / kaffekopp i blåleire med begitningsdekor

Når man lager bruksting er det alltid noen praktiske hensyn som en må forholde seg til. Disse hensynene setter begrensninger for hva som kan gjøres, men Tokle velger å se på det som en positiv utfordring og ikke noe som hemmer mulighetene. Etter at han som ung keramiker hadde overbevist seg selv om at han var en god nok dreier, en som kunne lage mange like kopper og annet, økte interessen for å lage unika. En gang på 1980 tallet sluttet han å mangfoldiggjøre sin design. Siden har han i all hovedsak unnlatt å laget flere enn en av hver. Dette gjelder også for te- og kaffekopper, som jo mange ønsker flere av. Da må hans kunder klare seg med familielikhet og ikke med kloninger. Dette behovet har ganske sikkert vært med på å synliggjøre ulike sider ved hans personlighet. Keramikkfaget er dertil meget mangfoldig og dermed pirrer det nysgjerrigheten, og det er sikkert fristende å forsøke noe nytt. I det ligger det også en fare, da det kan bli mye eksperimentering og lite fordypning. Han lever dog i den tro at han klarer å balansere dette slik at arbeidene uttrykker det han vil, og med håp om at  arbeidene appellerer til publikum.

I anledning utstillinger har han gjerne sett det som et poeng å vise nye arbeider som  ikke uten videre gjenkjennes som hans. Dermed håper han at opplevelsen blir rikere og en positiv overraskelse for publikum.  

I tillegg til  utstillinger har han arbeider til salgs i BRUDD kunsthåndverk, et galleri -og utsalgssted i Markvn.42 i Oslo. På samme adresse, men i bakgården har han sitt verksted der han kan ta imot besøk etter avtale. 

2010 - present

2010 - present

Veggfat i terracotta med smeltebegitning og fargeoksyder. diam. ca 55 cm. Det er ett av flere i serien "Propell."

Helvetica Light er en lettlest skrift, med høye og smale bokstaver, som fungerer godt på nesten hvert nettsted.

 Detalj av  Veggobjekt -"Konsentrasjon" ca. 30 x 20 cmDetalj av psfokip9erw+oJeg 
Her kommer noen omtaler fra Tidsskriftet Kunsthåndverk
IMG_3718_edited.jpg
bottom of page